Byggnadsbyrån i Vetlanda AB är ett konsultföretag med verksamhet som startades 1955 av Civilingenjör Frank Ringsby. Våra kunder består huvudsakligen av kommuner, industrier och byggföretag i Vetlanda och runt om på sydsvenska höglandet. Vi utför dock uppdrag i andra delar av landet.

Våra verksamhets- och kompetensområden är:

  • Projektering av A- och K-handlingar
  • Projektledning
  • Entreprenadbesiktningar
  • Kontrollansvar enligt PBL (nivå K)
  • BAS-P
  • Interiör och exteriör färgrådgivning
  • Brandskyddsdokumentation (förenklad dimensionering)
  • UM-beräkning
  • Kopiering och plottning